Po pětiletém úsilí se podařilo české automobilce splnit závazek vybudovat dostatečnou interní infrastrukturu, určenou pro nabíjení služebních elektromobilů a elektrifikovaných vozů, soukromých vozů zaměstnanců i aut, která slouží jednotlivým útvarům.
Součástí této sítě je aktuálně více než 1 360 nabíjecích bodů v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí. Projekt si vyžádal investici v celkové výši 18 milionů eur (zhruba 441 milionů Kč) a podílela
se na něm řada pracovišť automobilky. Hlavní roli hrály útvary PPB – Plánování staveb a infrastruktury, PKV – Projektmanagement a předsériové centrum komponentů a společnost ŠKO-ENERGO. Vlastníkem dobíjecích stanic je útvar PSU – Ekologie a pracovní ochrana, jehož úsek Green Office k rozvoji projektu rovněž významně přispěl.
Podpůrné služby poskytli také kolegové z oblastí Nákupu a Technického vývoje a útvarů Kvality, After Sales, Controllingu, ale i z účetních a daňových pracovišť. S rozmyslem umístěné Infrastruktura je velmi různorodá, část stanic slouží například pro účely testování útvaru Kvality a pro potřeby Technického vývoje, necelá tisícovka stanic je určená pro nabíjení služebních aut ŠKODA AUTO. Její flotila dnes čítá asi 3 000 automobilů a v budoucnu se bude z drtivé většiny skládat z elektromobilů. Infrastrukturu tvoří jak AC stanice, poskytující střídavý proud, které dokážou v průběhu osmihodinové pracovní doby nabít jakýkoli elektromobil, tak i DC rychlonabíjecí stanice, z nichž do baterie teče stejnosměrný proud. „S návrhem rozložení stanic v našich
areálech nám pomáhali odborníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Na základě dat ze služebních vozů nám vymodelovali pravděpodobnou poptávku po nabíjení a my jsme se pak snažili nabíječky umisťovat právě na místa s nejvyšší předpokládanou poptávkou,“
popisuje vznik infrastruktury Pavel Hanák, projektový koordinátor elektrifikace z útvaru PKV. V řadě případů proto bylo nutné přizpůsobit jejich rozmístění dostupnosti páteřní elektrické sítě, případně je upravit a dobudovat potřebné přípojky.
Čistá energie
Veškerá elektrická energie, kterou elektromobily z nabíjecí infrastruktury čerpají, pochází plně z obnovitelných zdrojů. „Energie pochází ze spalování biomasy, z naší solární elektrárny v SC Kosmonosy, zelenou elektřinu nakupujeme s certifikátem jejího původu nebo v blízké době přímo z větrné elektrárny Moravice-Melč formou PPA kontraktů (neboli Power Purchase Agreements, které společnostem umožňují nakoupení obnovitelné energie přímo od výrobce, pozn. red.),“ vysvětluje zástupce ŠKO-ENERGO David Hošek. „Připravujeme také projekt
nové velké solární elektrárny s výkonem 2,3 MWp,“ dodává. ŠKO-ENERGO v praxi obstarává i provoz celé interní infrastruktury pro nabíjení elektromobilů, do které se zaměstnanci při nabíjení u stanic autorizují svými MFA kartami. Některé stanice jsou veřejné a zároveň spadají pod síť služby Powerpass.
Stanice budou přibývat
Výstavba nabíjecí infrastruktury si vyžádala asi 150 kilometrů kabelů a přes 350 m3
betonu do základů jednotlivých nabíječek. Kromě toho, že šlo o stavebně poměrně náročný projekt (velké množství malých staveb), byla částečně výzvou i legislativa. „V průběhu realizace projektu se průběžně měnila, došlo například k úpravám v pravidlech dopravního značení stanic. Museli jsme také vyřešit otázku elektřiny coby paliva z daňového hlediska, v tomto ohledu jsme změnu legislativy tak trochu iniciovali,“ popisuje detaily Tomáš Blažek, koordinátor útvaru PPB/3 – Plánování nevýrobních oblastí. I když je základní infrastruktura pro elektromobily „hotová“, plánuje ŠKODA AUTO její další rozšiřování. V plánu je zasíťování části zaměstnaneckých parkovišť, s intenzivnější výstavbou se počítá u nově budovaných staveb, jakou
je například právě realizovaná stavba Laurin & Klement Kampusu

24.3.2023

[348]

Nahoru